EUeInvoicing

EUeInvoicing és un projecte d’innovació per adaptar les solucions de factura electrònica catalanes al nou estàndard de la Unió Europea EN 16931 que persegueix disposar d’una norma comuna de facturació electrònica a Europa i facilitar-ne així l’ús massiu de la facturació electrònica tant al sector públic com al privat.

Les solucions d’EUeInvoicing permetran lactualització i adaptació dels sistemes de factures electròniques existents dalguns dels principals organismes demissió i recepció de factures a nivell autonòmic que representen l’administració pública i el sector privat.

Què és la factura electrònica?

La facturació electrònica, eInvoicing en anglès, és l’intercanvi d’una factura en format electrònic entre el proveïdor i el comprador. En el marc legal, a Espanya una factura electrònica (eInvoice) és una factura que ha estat emesa, transmesa i rebuda en  PDF o format electrònic estructurat, un format que permet processar-la electrònicament de manera automàtica.

Les factures en paper i altres tipus d’imatges digitals, documents PDF o altres formes digitals de factures eliminen la factura en format físic, però encara requereixen que les dades siguin llegides i entrades al sistema manualment. En canvi, les factures electròniques o eInvoices contenen dades del proveïdor en un format processable que permet la importació de les dades al sistema de compte per pagar del comprador sense necessitat d’entrar les dades manualment.

Els beneficis

L’adopció massiva de la facturació electrònica a la UE comporta importants beneficis econòmics i un augment de la competitivitat empresarial a Europa. La substitució de factures en paper per  factures electròniques té beneficis tant per a entitats del sector públic com per als seus proveïdors.

Beneficis per al sector públic
  • Reducció dels errors que es poden produir per l’entrada manual de dades.
  • Processament més ràpid i econòmic ja que la informació arriba directament als sistemes de pagament i comptabilitat.
  • Major control sobre el flux d’efectiu i major transparència sobre l’estat de la factura.
  • Reducció de costos de material i impacte ambiental al eliminar els costos d’enviament i d’impressió.
Beneficis per al sector privat
  • Reducció dels costos d’impressió, enviament i de l’impacte ambiental.
  • Pagaments puntuals gràcies a un processament de factures més veloç.
  • Millora de la capacitat de previsió dels pagaments degut a l’accés a dades en temps real sobre les factures enviades.