EUeInvoicing

EUeInvoicing és un projecte d’innovació per adaptar les solucions de factura electrònica d’alguns dels principals organismes d’emissió i recepció de factures a nivell autonòmic representants del sector públic i privat al nou estàndard de la Unió Europea EN 16931.

Actualització de sistemes

Actualitzar els sistemes de generació de factures electròniques existents i la plataforma e.FACT per tal de complir amb el nou estàndard europeu.

Implementació PEPPOL

Implementar el punt d’accés de recepció de factures PEPPOL eDelivery Access Point (AS2) seguint la nova norma a la plataforma Pimefactura i e.FACT.

Sistema de notificació

Actualitzar el sistema de notificació de les tres plataformes implicades (Cambra eBusiness, Pimefactura and e.FACT) per tal de complir amb el nou estàndard.

Futur desplegament

Elaborar una estratègia per al futur desplegament de les plataformes de facturació electrònica del sector privat i del sector públic.

Notícies

Socis