El projecte EUeInvoicing

EUeInvoicing és una projecte d’innovació per adaptar les solucions de factura electrònica catalanes al nou estàndard de la Unió Europea EN 16931 a fi de disposar d’una norma comuna de facturació electrònica a Europa i facilitar l’ús massiu de la facturació electrònica al sector públic i privat.

Les solucions d’EUeInvoicing permetran lactualització i adaptació dels sistemes de factures electròniques existents dalguns dels principals organismes demissió i recepció de factures a nivell autonòmic que representen l’administració pública i el sector privat.

En el sector públic s’actualitzarà a l’estàndard el punt de lliurament de factures electròniques e.FACT, del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC), i el sistema de recepció de factures de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat per l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona.

Per altra banda, en el sector privat s’adequaran a la norma les plataformes d’eInvoicing PimeFactura, de PIMEC, i Cambra eBusiness, de la Cambra de Barcelona. Durant el projecte, dun any de durada, també sestudiarà com els resultats es poden exportar a daltres sectors territorials i de la UE.

El projecte EUeInvoicing, coordinat per Eurecat, està cofinançat per la Comissió Europea a través del programa Connecting Europe Facility de l’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA – Innovation and Networks Executive Agency).

0
Plataformes del sector públic
0
Plataformes del sector privat

Objectius

  • Actualitzar el sistema de generació de factures electròniques existents i la plataforma e.FACT per tal de complir amb el nou estàndard europeu.
  • Implementar el punt d’accés de recepció de factures PEPPOL eDelivery Access Point (AS2) seguint la nova norma a la plataforma Pimefactura i e.FACT.
  • Actualitzar el sistema de notificació de les tres plataformes implicades (Cambra eBusiness, Pimefactura and e.FACT) per tal de complir amb el nou estàndard.
  • Elaborar una estratègia per la futura implantació dels nous sistemes de factura electrònica per el sector privat com per al sector públic.

Plataformes

null
Cambra eBusiness

Solució d’eInvoicing gestionada per la Cambra de Barcelona dirigida a grans empreses que necessiten enviar grans quantitats de factures electròniques. La plataforma admet diferents formats de factures com CSV, UBL, EDI, Facturae XML i PDF i permet la integració directa amb ERP de grans empreses.Més informació »

null
Pimefactura

Plataforma gratuïta d’eInvoicing gestionada per PIMEC. La plataforma està connectada a FACe i e.FACT i envia tant factures en format Facturae com PDF.Més informació »

null
e.FACT

e.FACT és el punt de lliurament de factures electròniques per a les administracions públiques catalanes. El sistema, gestionat per el CAOC, rep totes les factures destinades a l’administració pública, les valida i les envia al destinatari final.Més informació »

null
Sistema de recepció de factures electròniques de l’Ajuntament de Barcelona

Punt d’accés de totes les factures electròniques rebudes. El sistema de recepció permet a l’administració pública processar-les i enviar una resposta formal a l’emissor.Més informació »

Activitats

Aquesta activitat té com a objectiu donar suport a una bona gestió del projecte, a l’hora de coordinar els beneficiaris, activitats, procediments administratius i financers.

Aquesta activitat té com a objectiu identificar les solucions existents i les implementacions necessàries per complir la nova norma europea de facturació electrònica.

Aquesta activitat té com a objectiu adaptar PimeFactura a l’estàndard europeu d’eInvocing i integrar-lo amb PEPPOL eDelivery Access Point (AS2).

Aquesta activitat adaptarà i actualitzarà e.FACT a l’estàndard europeu de facturació electrònica implementant les funcionalitats de validació, registre, arxiu i lliurament de la factura.

Aquesta activitat té com a objectiu implementar i operar PEPPOL eDelivery Access Point (AS2) a les plataformes PIMEC i CAOC.

Aquesta activitat té com a objectiu implementar missatges de notificació per factures electròniques que compleixin amb la normativa europea.

Aquesta activitat té com a objectiu implementar un sistema de facturació electrònica que garanteixi el compliment de l’estàndard europeu de facturació.

Aquesta activitat té com a objectiu elaborar una estratègia per al futur desplegament de les solucions de factura electrònica tan públiques com privades.

Aquesta activitat donarà suport a la comunicació i difusió de la implementació de les solucions i garantirà el compromís de tots els agents implicats a Catalunya.