Consorci

Cambra de Comerç de Barcelona

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona és una corporació de dret públic fundada el 1886 que agrupa agents econòmics de tots els sectors d’activitat. La seva funció és defensar els interessos generals de les empreses, així com proporcionar actuacions de foment de la competitivitat empresarial.

En l’àmbit de la factura electrònica, des de l’any 2006, la Cambra està al costat de les  empreses a través de programes d’assessorament i informació específics, serveis de formació i d’una solució informàtica plenament adaptada al marc legislatiu i les necessitats de les empreses actuals (Cambra eBusiness).

www.cambrabcn.org

@cambrabcn

Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC)

L’AOC treballa per impulsar la transformació digital de les administracions catalanes, per promoure governs àgils, lògics i col·laboratius on les persones gaudeixen de serveis públics de qualitat i viuen en una societat oberta.

L’objectiu del servei de factura electrònica de l’AOC, e.FACT, és posar a disposició de les administracions públiques catalanes sistemes de recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l’impuls i a la difusió de l’ús de la factura electrònica a Catalunya.

https://www.aoc.cat/

@ConsorciAOC

Eurecat

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de TECNIO), proveeix al sector industrial i empresarial amb tecnologia diferencial i coneixement avançat per donar resposta a les necessitats d’innovació de les empreses i impulsar la seva competitivitat.

Amb la seva àmplia experiència en consultoria tecnològica i en gestió de projectes, Eurecat serà responsable de la gestió i difusió del projecte EUeInvoicing, coordinant totes les activitats del projecte i treballant perquè els processos administratius i financers es compleixin a temps.

www.eurecat.org

@Eurecat_news

Institut Municipal d'Informàtica

L’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) és un organisme autònom local de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 1990 amb l’objectiu de subministrar tots els serveis de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a l’Ajuntament de Barcelona i als organismes i les empreses públiques que en depenen.

L’IMI és conscient de la importància de les TIC a la societat actual. És per això que l’Institut té un paper fonamental a la ciutat, ja que no tan sols actua com a pol de referència tecnològic sinó també com a peça clau en l’equilibri territorial i en el foment de l’emprenedoria local. Aquesta visió engloba projectes d’àrees molt diverses que garanteixen la millora contínua dels serveis i recursos municipals.

http://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca/

@BCN_digital

PIMEC

PIMEC és l’associació patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya. Els nostres orígens es remunten a l’any 1975. PIMEC està integrada per socis individuals (empreses i autònoms) i col·lectius (gremis i associacions d’empreses de caire sectorial o territorial). Es defineixen com una confederació empresarial multisectorial, independent i autònoma de qualsevol organisme, poder o entitat tercera. Els seus recursos procedeixen de les quotes dels socis, així com dels serveis que presten i dels projectes publico-privats en què participen.

PIMEC disposa des del l’any 2010 de la plataforma de serveis de facturació avançats Pimerfactura on, tant petits empresaris com grans corporacions, poden confeccionar, lliurar i gestionar els enviaments de factures i recepció d’estats a entitats públiques d’Espanya o a clients particulars.

https://www.pimec.org/

@pimec