Legislació Europea

El Parlament i el Consell Europeu van votar el 16 d’abril de 2014 la Directiva 2014/55 / UE sobre facturació electrònica en contractació pública. Aquesta Directiva estableix el marc jurídic per a l’establiment d’una norma europea (EN 16931) i requereix que els Estats membres l’adoptin a totes les seves administracions i entitats públiques a l’hora de rebre i processar factures dels seus proveïdors.

El Comitè Europeu de Normalització (CEN) ha sigut l’encarregat de publicar oficialment  amb el principal objectiu de permetre a qualsevol empresa de la UE comunicar-se electrònicament amb qualsevol institució governamental europea.

La norma obliga a tots els sistemes de facturació electrònica utilitzats per les administracions públiques d’Europa a ser actualitzats i a implementar l’estàndard abans de l’abril de 2019 quan comenci a dictar la Directiva de la UE. La norma europea EN 16931 accepta tres formats diferents d’eInvoices, els quals les administracions públiques hauran de poder processar:

  • UN/CEFACT Cross Industry Invoice

    Especificació tècnica de facturació electrònica basada en XML desenvolupada pel Centre de les Nacions Unides per a la Facilitació del Comerç i els Negocis Electrònics. Es pot utilitzar per crear documents electrònics per ser bescanviats globalment entre socis comercials.

  • XML.UBL invoice as defined in ISO/IEC 19845:2015: OASIS UBL 2.1

    Biblioteca lliure de documents comercials construïda a partir de l’estàndard XML que permet la digitalització dels processos comercials i logístics per a cadenes de subministrament nacionals i internacionals. La versió UBL 2.0 va ser aprovada com una especificació del comitè OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards per les seves sigles en anglès) a l’octubre de 2006 i està disponible públicament.

eInvoicing a Europa

Un nombre creixent de governs europeus es comprometen a promoure l’adopció de la facturació electrònica. Per exemple, el govern dels Països Baixos ha simplificat el marc jurídic nacional per a l’adopció de la norma comuna europea, mentre que altres governs han desenvolupat eines senzilles per a l’intercanvi de documents de comerç electrònic.

A nivell europeu, els governs europeus estan involucrats en el desenvolupament i implementació de PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine), un sistema que té l’objectiu de permetre a qualsevol empresa europea comunicar-se electrònicament amb qualsevol institució governamental europea. Al mateix temps, la Comissió Europea està executant ePRIOR, una plataforma pilot de facturació electrònica amb l’objectiu principal d’obtenir feedback del funcionament d’un sistema de facturació electrònica adaptada a la norma europea i poder compartir les lliçons apreses amb els Estats membres i stakeholders interessats.

eInvoicing a Catalunya

Des del gener del 2015, és obligatori presentar factures en format electrònic a les administracions públiques espanyoles. El format d’eInvoicing admissible per les administracions espanyoles és Facturae.

A Catalunya, trobem dues plataformes d’einvoicing principals: Cambra eBusiness, gestionada per la Cambra de Comerç de Barcelona i PimeFactura, gestionada per PIMEC. Ambdues plataformes estan connectades amb e.FACT, el punt de lliurament català de factures electròniques mantingut per el CAOC, i FACe, en el cas que el receptor sigui una altra administració pública espanyola.

Sistema català de facturació electrònica
einvoicing system in Catalonia Catalunya